Nền tảng đào tạo

25.05.2014

Chuỗi hành trình huấn luyện Hè Phiêu Lưu Ký được YDC thiết kế trên nền tảng Outdoor Education (giáo dục dã ngoại). Nền tảng này đang được phát triển và áp dụng rộng rãi trong các chương trình đào tạo tại các nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Châu Âu.

Các chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nền tảng Outdoor Education sẽ giúp học viên:

  • Hiểu và khám phá được thiên nhiên môi trường sống xung quanh mình
  • Phát triển các kỹ năng sinh tồn, làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo
  • Phát triển các mối quan hệ với bạn bè  và tăng khả năng ứng xử giao tiếp

Thông qua nền tảng này, các học viên khi tham gia các chương trình đào tạo của YDC sẽ được sử dụng tất cả các giác quan, hòa mình với thiên nhiên và các đồng đội để từ đó phát triển bản thân một cách toàn diện